2. místo v soutěži na web Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2. místo v soutěži na web Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2. místo v soutěži na web Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2. místo v soutěži na web Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2. místo v soutěži na web Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Návrh webových stránek
univerzity v Ústí n.L.